Program for bedre gjennomføring

Prosjektet ble finansiert av Kunnskapsdepartementet og gjennomføres i samarbeid med forskere fra Statistisk sentralbyrå, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, forskningsstiftelsen Fafo samt med Utdanningsetaten.

Bakgrunnen for prosjektet er at mange elever presterer svakt i matematikk. Matematikkferdigheter viktig for resultater senere i utdanningsforløpet, og "Ikke bestått" matematikk er en årsak til frafall i videregående skole.

Konkret betyr prosjektet at noen elever på 8. trinn får særskilt tilrettelagt opplæring i grunnleggende tall- og matematikkforståelse. Undervisningen foregår i to perioder (4-5 uker), høst og vår, og undervisningen vil bli gitt i små grupper. Undervisningen er en del av den ordinære matematikkundervisningen ved skolen, målet er å styrke elevens ferdigheter i matematikk.

Matematikklærerne som skal undervise de små gruppene får kurs i hvordan de kan legge til rette for god faglig utvikling hos eleven.

Erfaring og forskning tyder på at intensivopplæring kan ha effekt, både på matematikkferdigheter og fullføring av videregående skole.