Dembra

Dembra

Dembra (ekstern kopling) gir støtte i skolenes arbeid med en rekke aktuelle utfordringer for demokratiet og et mangfoldig samfunn, fra gruppefiendtlighet som antisemittisme og islamfiendtlighet og ekskluderende holdninger mot rom, til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Skolen har gjennomført en undersøkelse om elevenes holdninger. Du kan lese en elevartikkel om dette her.

Som del av det holdningsskapende arbeidet har vi flere år sendt elever og lærer til kursing på Utøya. Elevene som delar gjennomfører opplegg i klassene med sine klassekamerater.