Matematikk og naturfag

Realfag

Forseringstilbudet vårt i matematikk skal gi faglig sterke elever økt motivasjon og læringsglede. Målet med å forsere skoleløpet er at motiverte elever med meget god kompetanse i faget får tilbud om tilpasset opplæring gjennom å forsere skoleløpet. Elevene dette gjelder vil på 8. trinn få utfordringer etter fagplanen på 9. og 10. trinn, og de vil få prøve seg på smakebiter av faget fra videregående skole. Det vil være mulig for elevene å forsere løpet videre når de kommer på 9. og 10. trinn. Elever som viser faglig god utvikling, og som ønsker det, kan avslutte ungdomsskolematematikk når de er elever på 9. trinn, og de kan ta matematikk på videregående skole når de er elever på 10. trinn. Lærerspesialisten i matematikk skal bidra til faglig utvikling på skolen,  for lærere og elever. Kollektiv  læring for skolens lærere, modellering av undervisning for aktuelle lærere, ha økt fokus på regning som grunnleggende ferdighet i samtlige fag og mer variert og tilpasset undervisning for elevene er stikkord for ansvarsområdet.

I naturfag har vi knyttet oss til Lektor 2 ordningen. Lektor 2 ordningen driftes i Norge av Naturfagsenteret. Du kan lese mer om ordningen her på deres side. Som del av Lektor 2 har vi vært så heldige å få til et samarbeid på 10. trinn med  Engineerum. Engineerum er et interaktivt opplevelsessenter og vitensenter som ligger på Fornebu i Bærum kommune, rett utenfor Oslo.