Smarte knep

utført!

Etter høstferien 2018 skal 8E og 8F delta i et pilotprosjekt vi har kalt Smarte knep. Prosjektet er knyttet til livsmestring som et av læreplanverkets tverrfaglige tema, og skal lære elevene hvordan de ved hjelp av smarte knep kan få bedre oversikt og kontroll over sin egen hverdag, både på skolen, hjemme og på fritiden. Prosjektet gjennomføres i disse klassene fra og med uke 41 og frem til påskeferien, med en påfølgende evalueringsperiode hvor både elever, foreldre og lærere blir invitert til å bidra. 

 

Dette er et veldig spennende prosjekt for Frydenberg skole. Over hele landet ser vi at flere og flere ungdommer rapporterer om en mer stressende hverdag og mer psykisk uhelse. Det er åpenbart at ved å lære seg noen smarte knep i hverdagen, knyttet til hvordan elevene forholder seg til sin omverden og hverdag, så kan stressnivået reduseres for hver enkelt og deres trivsel og helse vil øke. Vi har knyttet til oss rådgivere som har både erfaring og kompetanse i å hjelpe voksne til å redusere negativt stress gjennom gode vaner og strukturer, og vi tror at dette kan være like verdifullt for våre ungdommer. 

 

Nina Sommerseth og Christoffer Wang skal gjennomføre opplegget i klassene, med støtte fra et eksternt rådgivingspanel. Du kan lese mer om de eksterne bidragsyterne, og følge prosjektets utvikling på smarteknep.no