Hovedseksjon

Vurdering for læring (VFL) og fagfornyelse

Fagfornyelse

Thomas Nordal utvikler ved innføring av fagfornyelsen en kompetansepakke. Kompetansepakken om "Fagfornyelsen" inneholder fem moduler:

  • Forberedelse for skolens ledelse
  • Læreplanen som plan og praksis
  • Læreplanens områder og funksjoner
  • Læreplanen og skolens oppgaver og utfordringer
  • Implementering av læreplanen

Frydenberg har tidligere fulgt skolebasert MOOC(massive open oline course) i Vurdering For Læring i regi av Høgskolen i Innlandet. Kurset er tilpasset grunnskoler og videregående skoler. MOOCen ble gjennomført av et samlet pedagogisk personale, med skoleledelsen som lokal kursleder.Målet er at skolen skal i løpet av utviklingsperioden får en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling. Vi skal øke vår samlede kunnskap om vurdering og læring gjennom teori, forskning, praksis og refleksjon.

Utviklingsperioden er delt i moduler. De ulike modulene er:

Kollektiv utvikling

Læreplan og vurdering

Timing

Målorientering

Refleksjon

Feedback

Elevinvolvering

Helhetlig praksis

Bærekraftig vurderingskultur