Vurdering for læring(VFL)

VFL - vurdering for læring

Målet er at skolen skal i løpet av utviklingsperioden få en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling. Vi skal øke vår samlede kunnskap om vurdering og læring gjennom teori, forskning, praksis og refleksjon.

Utviklingsperioden er delt i moduler. De ulike modulene er:

Kollektiv utvikling

Læreplan og vurdering

Timing

Målorientering

Refleksjon

Feedback

Elevinvolvering

Helhetlig praksis

Bærekraftig vurderingskultur