SkoleSMS

SkoleSMS er en brukervennlig og digital kommunikasjonsløsning som skal sikre god kommunikasjon mellom skole og hjem, og bidrar til økt motivasjon og mindre fravær. For dere som foresatte vil denne SMS-løsningen kunne erstatte den tradisjonelle meldingsboken.

Eksempel på SkoleSMS i bruk:

-Foresatte kan sende SMS når eleven er/ har vært syk, skal til tannlege, lege osv.

-Skolen kan sende SMS ved viktige påminnelser og endringer ved foreldremøter, utviklingssamtaler osv.

-Skolen kan sende SMS ved uforutsette hendelser.

Hvordan mottar skolen meldingene?

-Sendte meldinger blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold.

-Lærer/kontaktlærer vil få opp meldingen på sin e-post.

-Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke bli delt med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

Dere betaler kun vanlig SMS-takst når dere benytter denne tjenesten.

Short Message Service (SMS) er en tjeneste som er tilgjengelig på de fleste moderne mobiltelefoner. Kilde: Wikipedia

Eksempel skole-sms