Rådgivningstjenesten

ringer i vann

Rabia Syed, sosialpedagogiske   rådgivningen 

Tlf:   23 46 85 07

Rabia.syed@ude.oslo.kommune.no

 

Karoline Hanssen, utdannings-   og yrkesrådgivning

Tlf: 23 46 85 08

Karoline.hanssen@ude.oslo.kommune.no

 

Rådgiverne samarbeider tett med foresatte, kontaktlærere, helsesøster og ledelse på skolen, samt kontakter fra bydel Grünerløkka som tilbyr aktiviteter for og oppfølging av elevene på Frydenberg skole. I tillegg har rådgiverne god kontakt med hjelpe- og støtteapparat utenfor skolen, som PPT og barnevern og kan hjelpe elever og foresatte med å komme i kontakt med rette instanser ved behov.

På Frydenberg har vi to rådgivere. Rabia Syed har hovedansvar for den sosialpedagogiske rådgivningen. Karoline Hanssen har hovedansvar for utdannings- og yrkesrådgivning.  Det viktig for oss å se disse rådgivningsformene i sammenheng, for at elevenes rådgivning skal bli helhetlig og best mulig. Begge rådgivere jobber derfor både sosialpedagogisk og utdanningsrettet med elevene.

Rådgiverne bruker mye tid på enkeltsamtaler med elevene om stort og smått, vi har alltid åpen dør og er ofte ute i friminuttene slik at vi er lett tilgjengelige for elevene ved behov. Vi jobber også gruppe- og klassevis med karriereveiledning og sosialpedagogiske tiltak.

Kontakt oss gjerne!