Hovedseksjon

Rådgivningstjenesten

ringer i vann

Rådgiverne samarbeider tett med foresatte, kontaktlærere, helsesøster og ledelse på skolen, samt kontakter fra bydel Grünerløkka som tilbyr aktiviteter for og oppfølging av elevene på Frydenberg skole. I tillegg har rådgiverne god kontakt med hjelpe- og støtteapparat utenfor skolen, som PPT og barnevern og kan hjelpe elever og foresatte med å komme i kontakt med rette instanser ved behov.

På Frydenberg har vi to rådgivere: Marius Rekstad har hovedansvar for den sosialpedagogiske rådgivningen, og Beret Vorren som har hovedansvar for utdannings- og yrkesrådgivning.  Det viktig for oss å se disse rådgivningsformene i sammenheng, for at elevenes rådgivning skal bli helhetlig og best mulig. Begge rådgivere jobber derfor både sosialpedagogisk og utdanningsrettet med elevene.

Rådgiverne bruker mye tid på enkeltsamtaler med elevene om stort og smått. Vi har alltid åpen dør og er ofte ute i friminuttene slik at vi er lett tilgjengelige for elevene ved behov. Vi jobber også gruppe- og klassevis med karriereveiledning og sosialpedagogiske tiltak.

Karriereveiledning og innsøking til videregående skole

Elevene skal bli kjent med yrkes- og utdanningsmuligheter i faget utdanningsvalg, og skal gjennom ulike aktiviteter i og utenfor klasserommet bli forberedt til å velge egen retning på videregående.

Foreldre er en viktig støttespiller for elevene i denne prosessen. I lenkesamlingen i menyen til høyre finner dere mange nyttige ressurser og god informasjon dersom du vil sette deg mer inn i dette.

På 10. trinn har vi faste karriereaktiviteter og frister det er viktig å vite om. De viktigste er presentert i årshjulet. På 9.trinn har vi arbeidsuker i ukene 6 og 7. På 8.trinn skal vi ha en jobbskyggedag i juni.

Individuelle samtaler med rådgiver avtales ved behov gjennom hele skoleåret. Dette gjelder spesielt for 10.trinn, men elever og foresatte på alle trinn er hjertelig velkomne til å avtale en veiledningssamtale etter eget ønske.

Kontakt oss gjerne!

 

 

Rådgivere

Beret Mørkved Vorren, utdannings- og yrkesrådgivning

Beret.Vorren@osloskolen.no

Marius Rekstad, sosialpedagogisk rådgivningen 

Tlf: 91162956 

marius.rekstad@osloskolen.no

Julie Løwehr Tronstad, sosialpedagogisk rådgivningen 

Tlf: 91162956

julie.tronstad@osloskolen.no

Årshjul karriereveiledning 10. trinn

 

Oktober: "Kurs i utdanningsprogram" -  besøksdager i vgs i ukene 42-44

November Foreldremøte, besøk av rollemodellteamet  

Oktober til mars Individuell veiledning med rådgiver 

Januar Besøk av tidligere Frydenbergelever fra vgs

Januar og februar "Åpen dag" på alle videregående skoler 

1. februar Søknadsfrist for elever med fortrinnsrett

Januar og februar Innsøking til videregående skole, skjer med rådgiver på skolen i UDV-timene

1. mars Søknadsfrist alle ordinære søkere

Ca 7. juli Førsteinntaket er klart.  

Lenkesamling

                                           

vilbli.no

utdanning.no

utdanning.no/foreldre    

Filmer og nettsider for deg som skal velge vgs