Rådgivningstjenesten

ringer i vann

Rådgiverne samarbeider tett med foresatte, kontaktlærere, helsesøster og ledelse på skolen, samt kontakter fra bydel Grünerløkka som tilbyr aktiviteter for og oppfølging av elevene på Frydenberg skole. I tillegg har rådgiverne god kontakt med hjelpe- og støtteapparat utenfor skolen, som PPT og barnevern og kan hjelpe elever og foresatte med å komme i kontakt med rette instanser ved behov.

På Frydenberg har vi to rådgivere. Rabia Syed har hovedansvar for den sosialpedagogiske rådgivningen. Karoline Hanssen har hovedansvar for utdannings- og yrkesrådgivning.  Det viktig for oss å se disse rådgivningsformene i sammenheng, for at elevenes rådgivning skal bli helhetlig og best mulig. Begge rådgivere jobber derfor både sosialpedagogisk og utdanningsrettet med elevene.

Rådgiverne bruker mye tid på enkeltsamtaler med elevene om stort og smått, vi har alltid åpen dør og er ofte ute i friminuttene slik at vi er lett tilgjengelige for elevene ved behov. Vi jobber også gruppe- og klassevis med karriereveiledning og sosialpedagogiske tiltak.

Karriereveiledning og innsøking til videregående skole

Elevene skal bli kjent med yrkes- og utdanningsmuligheter i faget utdanningsvalg, og skal gjennom ulike aktiviteter i og utenfor klasserommet bli forberedt til å velge egen retning i videregående opplæring.

Foreldre er en viktig støttespiller for elevene i denne prosessen, i lenkesamlingen i menyen til høyre finner dere mange nyttige ressurser og god informasjon dersom du vil sette deg mer inn i dette.

På 10. trinn har vi noen faste karriereaktiviteter og frister det er viktig å vite om, de viktigste er presentert i årshjulet under.

Individuelle samtaler med rådgiver avtales ved behov gjennom hele skoleåret. Dette gjelder spesielt for 10.trinn, men elever og foresatte på alle trinn er hjertelig velkomne til å avtale en veiledningssamtale etter eget ønske.

Kontakt oss gjerne!

 

 

 

Rådgivere

Karoline Hanssen, utdannings-   og yrkesrådgivning

Tlf: 23 46 85 08

Karoline.hanssen@ude.oslo.kommune.no

 

Rabia Syed, sosialpedagogiske   rådgivningen 

Tlf:   23 46 85 07

Rabia.syed@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city

Årshjul karriereveiledning 10. trinn

 

September Foreldremøte med informasjon om videregående opplæring

Oktober "Kurs i utdanningsprogram" -  besøksdager i vgs
November Utdanningsmesse Spektrum
November og desember Gruppeveiledning med rådgiver 

Januar Økonomi og karrierevalg med Ungt Entreprenørskap
Januar og februar Åpen dag på alle videregående skoler 

1. februar Søknadsfrist for elever med fortrinnsrett
Februar Innsøking til videregående skole, skjer med rådgiver på skolen

1. mars Søknadsfrist alle ordinære søkere
Juli Førsteinntaket er klart. Svarfrist.

Drawing of a city

Lenkesamling

                                             Lenkesamling:

www.vilbli.no

www.utdanning.no

https://utdanning.no/foreldre    

Drawing of a city