DEMBRA-undersøkelse: trivsel og språkbruk

Dembra

Av: Thale Løkkum Seielstad og Marte Hanto Kolstad

Til det første spørsmålet fikk vi mange ulike svar, noen banneord blir mer brukt enn andre. Blant de mest brukte er "faen", "jævel/jævla", "homo" og "hore". Det var overraskende få som nevnte "bitch" som et av banneordene/skjellsordene. Vi tror grunnen til dette er at ordet er så mye brukt i daglitalen at mange ikke lenger regner det    som et banneord/skjellsord. Til oppfølgingsspørsmålet, "Hvorfor tror du disse er mest brukt?" fikk vi også mange spirkende svar. Noen hadde ingen tanker om dette, andre var klarere i sin tale, og svarte med at "Det er blitt en del av språket", "Det brukes til undertrykkelse", "Vi vet ikke betydingene av ordene", "Mange tenker ikke over hva de    sier" eller at "De kommer som en refleks".

Spørsmål nummer to handlet om utestenging. Det var desverre enklte som svarte at de tror utestenging skjer på skolen, men de fleste svarte heldigvis "nei". De som svarte "ja" mente utestening skjedde mest mellom grupper eller i skjul. På spørsmål tre, som handlet om baksnakking, svarte desverre mange at de tror det foregår mye baksnakking på skolen. De fleste svarer at de tror det foregår mest blant jenter, selv om noen svarer at de tror det også skjer mellom gutter. Vi hadde et felles oppfølgingsspørsmål til både spørsmål to og tre, "Hva mener du er verst av baksnakking og utestenging?" De aller fleste svarte at utestenging er verst, fordi det går direkte og fysisk mot en eller flere personer, eller at man ofte ikke vet om andre personer baksnakker deg. Noen få svarte også at baksnakking var verst eller at begge deler er like ille.

Samlet sett kan vi si at ord som før ble regnet som krenkende eller støtende, nå er blitt en del av dagligtalen vår, både på skolen og andre steder. Dette har desverre blitt en negativ trend blant dagens unge, men det er positivt at de reflekterer over måten de snakker på og ordene de bruker. Det virker som om det foregår lite utestenging blant elevene på tiende trinn på Frydenberg skole, men at baksnakking fortsatt er et problem.

Teksten ble første gang publisert på Frydenbergs skoleavis FSA og er gjengitt med tillatelse fra magasinet.