Elevbesøk nye 8. trinnselever og foreldremøte

Bilder av hallen

Høstens 8. klasseelever besøker Frydenberg skole

Skolen holder liv i tradisjonen med å invitere alle høstens 8. klasseelever på besøk.

Vi ønsker elevene velkommen til oss tirsdag 24. april, oppmøte i Trappa!

Kl. 09.30 – 11.00 blir det elevbesøk fra Sinsen (og andre skoler),

kl. 12.30 – 14.00 blir det elevbesøk fra Refstad.

Elevene fra Sinsen og Refstad følges av sine lærere.

Elevene vil under besøket få møte medelever og ansatte, bli kjent med skolebygget, få informasjon om ungdomsskolen og klassesammensetning, og høre litt om nye fag på ungdomsskolen. Vi mener også besøket vil bidra til at ungdommene skal kunne glede seg til å gå på skolen her. 

Foreldremøte for nye 8. trinnsforesatte

Tid:                 Tirdag 24. april 2018 kl. 18.00-19.00.

Sted:               Frydenberg skole, Frydenbergveien 48, "Trappa"

Hensikten med møtet er å bidra til at foreldre som skal ha barn på Frydenberg får kunnskap om forskjellige temaer som er viktige når ungdommene skal begynne hos oss.

Det vil bli mulighet for å kjøpe kaffe og kaker og få omvisning på skolen fra kl. 17.00 samme dag. Elevmentorene våre tar imot dere og viser dere rundt. Dette er 10. trinnselever med et spesielt ansvar for å ta vare på nye 8. trinnselever. Elever på 9. trinn som har valgt faget Innsats for andre står for salget. Inntektene går til vår samarbeidspartner DeafAid.

Elever og foresatte på Sinsen, Refstad og Hasle som hører til Frydenberg får egen invitasjon til møtet  via barneskolene.