Informasjon om særskilt skolesituasjon og gjenåpning av skolen

Illustrasjon

Publisert 8. mai som skolemelding

Informasjon om gjenåpning av skolen

Alle elever og foresatte har fått beskjed om at skolen gjenåpner fra mandag 11. mai. Alle elever skal inn i løpet av uka. 10. trinn og tilsammen 4 andre klasser fra 8. og 9. trinn skal inn allerede 11. mai. Elevene har fått oversikt over sin timeplan av lærerne. Elevene er delt i grupper med størrelse på 20 elever. 

 

Publisert 24. april som skolemelding

Informasjon 24. april 2020

Da er enda en uke med alternativ skole over. Det merkes at vi har holdt på en stund og det ser ut som det skal vare litt til. Jeg vil tro at vi om ikke lenge får beskjed av myndighetene om dato for når også 5.-10. trinn skal starte opp igjen. Det kan gå raskt fra vi får datoen for oppstart til vi skal være i gang.

I neste uke vil vi konkretisere hvordan skoledagen blir hos oss og hvordan vi skal overholde hygienekravene i skoletiden etter at vi åpner. Vi skal rådføre oss med helsesykepleier Anna for å få faglige råd om hvordan vi kan gjøre det greit hos oss. Jeg ser ikke for meg at vi klarer å følge den opprinnelige timeplanen hver dag for alle elevene- på skolen - med elevgrupper på 20. Det blir nok en kombinasjon av skole, på skolen, og hjemmeskole også etter at vi åpner opp dørene. Dere vil få beskjed om hvordan vi ser det for oss før vi starter.

Frem til ny beskjed gis er det timeplanen i vedlegget som gjelder for uke 18. og uke 19(de to neste ukene). Fredag 1. mai er fridag.

God helg til dere alle og ønsker dem som markerer ramadan en god faste!

 

Publisert 17. april som skolemelding

Informasjon 17. april 2020

Kjære alle elever og foresatte!                                                                              
Da er uke 4 av "operasjon hjemmeundervisning" snart ferdig,  og vi er i midten av vårmåneden april.
Vi vil berømme dere elever og foresatte for innsatsen på hjemmebane. Vi har stor forståelse for utfordringen med å håndtere både skole og jobb samtidig hjemme. Takk for konstruktive, nyttige og mange hyggelige tilbakemeldinger fra dere underveis. 

Jeg har lyst til å trekke frem noe positivt som har kommet ut av dette. Det er registrert en sjeldent bratt læringskurve for oss alle, spesielt innenfor det digitale området. Noen strever selvfølgelig litt, både ansatte, elever og foresatte, men det har kommet lærdom og erfaringer ut av det. 

Dere foreldre og foresatte har vært tett på og støttende rundt barnas nettbruk og nettvett.  Det er helt avgjørende for å lykkes, da vi ikke fikk jobbet spesielt med dette før vi måtte stenge ned skolen. Vi har en egen support på alt av tekniske utfordringer, om du trenger bistand kan du ta kontakt med Faris Yahya/ 94 09 21 88

Vi har forstått det slik at nærmere beskjed om åpning av skoler fra 5. trinn og oppover skal komme etter 20. april, når det er klart hvordan 1.-4. trinn skal ha det på skolen. Vi vil holde dere orientert.

I neste uke kommer det mer informasjon om gjennomføring av større vurderingssituasjoner, standpunktkarakterer, utviklingssamtaler og en undersøkelse i regi av OsloMet om hvordan det er å være ungdom med "koronaskole".

Vedlagt finner dere ukeplanen for neste uke.

God helg om litt!

 

Publisert 14. april som skolemelding

Informasjon til elever og foresatte 14. april

Nå er en annerledes påskeferie over der alle har vært  hjemme i Oslo, og skoleferien nærmer seg slutten. Vi håper dere har hatt mulighet til å koble av med hyggelige aktiviteter i påsken. Skolen starter først i morgen 15. april, den første skoleuka etter ferien blir kort. 
 
Hva skjer fremover?

 

Regjeringen har bestemt at skolene skal være stengt frem til den 27.april. Det betyr at det blir hjemmeskole i både uke 16 og 17. Vedlagt skolemeldingen finner dere timeplaner for denne uka. Dere vil få de samme oppleggene og oppfølgingen fra lærerne som før påske. Husk å ta kontakt om det blir vanskelig med hjemmeskole. Lærerne kan gjøre tilpasninger slik at barna mestrer arbeidsoppgavene på en god måte.

 

27. april skal de yngste elevene på barneskolene komme tilbake til skolene sine. I Oslo er det da skolene gradvis åpner. Det er varslet at det vil komme retningslinjer som skal sikre en forsvarlig håndtering av smittevernet. Strenge renholdsrutiner og avstandskrav mellom elevene vil visstnok være en del av dette. 

 

Det jobbes nå med hvordan vi skal tilrettelegge for en gradvis skolestart Oslo fra 27 april. "Før vi kan åpne er følgende helt avgjørende, at smitteutviklingen i byen fortsetter å være under kontroll, at skolene og barnehagene har smittetiltak, at foreldrene, lærerne og ansatte i barnehagen føler seg trygge og at byens befolkning fortsetter å følge smittevernreglene", sier byrådsleder Raymond Johansen. Vi venter på føringer fra administrasjonen i kommunen og kommer ut med informasjon til dere, så fort vi mottar det.  

 

Elevene på ungdomstrinnet vil, slik det ser ut nå, fortsette med hjemmeskole også etter 27.april. Vi vet ikke hvor lenge dette vil gjelde.

 

Publisert 3. april som skolemelding

God ferie!

Hei!
 
Takk for samarbeidet og for god innsats i de svært spesielle skoleukene siden 13. mars.
 
Enda så er det ikke klart hvordan skoletilbudet vil bli etter påske. Slik jeg har forstått det vil vi få ny beskjed onsdag 8. april om hva vi må forholde oss til. Følg med i media! Vi vil gi beskjed med skolemelding og på hjemmesiden så snart vi kan.
  
Vi ønsker alle elever og foresatte en riktig god påskeuke!

 

Publisert 27. mars som skolemelding

God morgen alle elever!

I denne skolemeldingen kan du lese om:

⁃           Eksamen 10. trinn i år, både skriftlig og muntlig, er avlyst.

⁃           10. trinn vil få vitnemål med standpunktkarakterer.

⁃           9. trinn vil få standpunktkarakter i m&h og valgfag, 8. trinn vil få standpunkt i valgfag.

⁃           Det er svært viktig å møte til alle hjemmeskoleøkter.

⁃           Lærerne vil være tilstede for å hjelpe dere når dere har timer med dem, det kan ta tid å få svar ellers.

⁃           Lærerne vil kontakte alle elever to ganger i uka for å høre hvordan dere har det.

⁃           Du må levere arbeider når læreren sier du skal levere.

⁃           Dere vil få nye timeplaner av lærerne deres for neste uke.

⁃           Vis foreldrene dine hvordan du jobber digitalt, hvordan du samarbeider med de andre og hvordan du får tilbakemeldinger av lærerne.

⁃           Hvis dere har tekniske problemer med maskiner vet lærerne hvem de skal snakke med for at dere får hjelp.

Det er, som dere sikkert har fått med dere, bestemt at det ikke blir eksamen på 10. trinn i år.  Elevene på 10. trinn vil få vitnemål med standpunktkarakterer. Det er disse standpunktkarakterene som blir brukt ved innsøking videregående skole. Lærerne deres vil prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. Det skal også settes karakterer i orden og atferd på alle trinn og halvårsvurdering for 8. og 9. trinn.

For at lærerne skal få nok vurderingsgrunnlag, må dere delta i hjemmeundervisningen slik dere normalt ville gjort hvis dere var på skolen.

Mye av arbeidet dere gjør nå og tilbakemeldingene fra lærerne finnes i Teams og på din maskin. Dette har ikke foreldrene dere mulighet til å se. Mange av dem er nok nysgjerrige på hvordan det fungerer. Hva om dere viser dem det og forklarer dem hvordan det fungerer? Det er lurt å vise foreldrene rundt på Teams og snakke med dem jevnlig om hvordan arbeidet ditt foregår, hvordan du kommuniserer med andre elever og hvordan du får tilbakemeldinger av læreren.

Lærerne vil svare dere på spørsmål når de har timer, de vil også gi beskjed om når de kan nås for å svare på spørsmål ut over dette. Husk at det er veldig forskjellig fra lærer til lærer hvor fort de kan svare. Noen av dem har også barn hjemme fordi andre skoler og barnehagene er stengt. Husk også at du kan spørre en annen klassekamerat om hjelp med faglige spørsmål. Dere vil i løpet av dagen få timeplanen deres for neste uke av kontaktlærerne. VI vil også legge en timeplan med alle klassenes timeplan på hjemmesiden.

Kontaktlærerne vil også snakke med dere to ganger i uka for å høre hvordan det går med dere hjemme. Vi vil jo være sikre på at dere har det bra og kan hjelpe dere hvis det er noe dere syntes er vanskelig. En av gangene vi tar kontakt vil være på telefon/video, en av gangene vil det kanskje være på chat.

Når dere får oppgaver av læreren i timene er det viktig at dere leverer til tiden. Noen ganger blir du kanskje ikke helt ferdig, det er greit, du skal allikevel levere på den tiden lærer har gitt deg beskjed om. Hvis det blir tekniske problemer når du skal leverer sier lærer fra om hva du skal gjøre.

Vi må gjøre om på planen vår med hel- og halvdagsprøver. Vi kan ikke følge den planen vi hadde før vi måtte stenge skolebygget på grunn av koronaviruset. Hvordan vi skal gjøre dette vil du få beskjed om etter påske. De vil vi også vite mer om skolene åpner igjen eller om vi skal ha hjemmeskole enda lenger.

Hvis noen av dere får tekniske problemer med IT-utstyret hjemme så kan dere si fra til kontaktlærer. De kan ta kontakt med Faris, som er IKT-ansvarlig, for dere. Vi har flere skole-pcer som kan lånes ut også hvis noen flere trenger det. Da sier du også fra til kontaktlærer.

Jeg ønsker dere alle en ny god skoledag og en god helg etter hvert!

 

Publiert 26. mars

Timeplan uke 14 for alle klasser i egen liste "Timeplaner" på denne siden. Klassene får også sin plan av kontaktlærere

 

Publiseret 25. mars som skolemelding

God morgen alle elever!

Da har vi fått vite at skolene skal fortsette å være stengt til 13. april. Det kan hende at det blir enda lenger også, det vet vi ikke nå. Dette betyr at dere ikke skal skal møte på skolen før påske, men ha hjemmeskole slik som dere har hatt siden 13. mars. Vi er alle med på en viktig dugnad nå for å redusere spredning av koronaviruset.

I neste uke vil timeplanene deres se annerledes ut. Vi skal ha timer i valgfag. På 8. og 9. trinn skal vi prøve å få til språkfag også, men det kan hende dette må vente til etter påske. Dette er fordi vi må prioritere fag med standpunktkarakterer(alle fag på 10. trinn, M&H og valgfag på 9. trinn og valgfag på 8. trinn).

Lærerne deres må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For at lærerne skal få nok vurderingsgrunnlag, må dere delta i hjemmeundervisningen slik dere normalt ville gjort hvis dere var på skolen.

Halvårsvurderingen dere fikk 15. januar skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren deres. Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. På grunn av koronaviruset anbefales lærerne av myndighetene i Norge å begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.

Vi har ikke fått ny beskjed om årets eksamen. Vi vet enda ikke hvordan det blir. Men, hvis det ikke blir eksamen, vil årets 10. trinn allikevel få vitnemål.

Hvis dere har spørsmål til det over kan dere spørre de hjemme eller læreren deres. Elevrådet har nå fått en egen Team-side der vi får tilbakemelding fra elevrådsrepresentantene om hvordan det går med hjemmeskolen. Dere kan også be klassens representant om å stille spørsmål der hvis det er noe dere tenker flere lurer på.

Barna i Oslo inviteres til et nettmøte i dag kl. 14.00-14.30 med Ordfører Marianne Borgen, skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og byråden som har ansvar for kultur og idrett, Rina Mariann Hansen. Her det er mulig å stille spørsmål direkte. De tre vil svare på spørsmål og fortelle litt om hva som skjer, hva de som bestemmer i Norge har sagt at vi skal gjøre og hva som skjer fremover.

Nettmøtet strømmes direkte på Oslo kommunes facebookside, fb.com/oslo og på kommunens YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCKIfZXYMSnS0SeZwse9EGEQ

Jeg ønsker dere alle en ny god skoledag!

 

Publisert 23. mars som skolemelding

Informasjon til foresatte mandag 23.mars 2020

God morgen!

Det er imponerende hvordan elevene tar den ekstraordinære skolesituasjonen. Elevene møter stort sett om morgenen, lærerne varsler hjem der elevene ikke har møtt opp til undervisning. Vi vet ikke enda noe om hvor lenge dette skal vare ut over 26. mars, men regner med å få svar på det i løpet av de nærmeste to dagene.

Som foreldre opplever dere nok i varierende grad at elevene behøver hjelp og veiledning til skolearbeidet. Det er nok også varierende hvordan dere har mulighet til å bidra. Spørsmål det generelt er greit å stille er:
Hvordan går "på skolen»? 
Skjønner du hva du skal gjøre? 
Får du hjelp av lærerne? 
Har du det greit sosialt etter forholdene? 
Har du funnet gode måter å samarbeide med andre på? 
Passer du på at andre klassekamerater har det bra? 

Tips til å snakke med barna om Korona finner du her: https://www.reddbarna.no/6-tips-til-hvordan-du-kan-snakke-med-barn-om-korona

Vedlagt denne meldingen finner dere informasjon om tilbudene til skolehelsetjenesten og Bydel Grünerløkka. Jeg har enda ikke mottatt tilsvarende informasjon fra bydel Bjerke, dere får holde dere orientert på kommunens hjemmeside.

 

Publisert 17. mars som skolemelding

Erfaringer fra første dag med hjemmeskole

 

God morgen alle elever!

Dere er sporty, pliktoppfyllende og oppe om morgenen! Vi på skolen er alle stolte over hvordan dere tok den første dagen av hjemmeskolen!

Det har vært endel ustabilitet på den digitale løsningen vår. Rådet er at hvis det henger eller du ikke kommer inn, så ikke gi opp. Prøv igjen seinere! Ta kontakt med faglærer eller kontaktlærer og forklar problemet. Lærerne gir nok beskjed om hvor de kan nås.

Det vi har merket er at skolemelding fungerer dårlig når det er mange andre som bruker denne løsningen for å kommunisere med lærerne sine. «Snakk» med lærer på SMS, epost, i Teams eller rett og slett ring! Det har fungert bra til nå. På denne siden finner du e-postadressene til alle som jobber på skolen.

Vi minner i disse dager med mye bruk av digitale verktøy om råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Hvis du trenger IKT-hjelp kan du ta kontakt med Faris på al.thargam.faris.yahya@proservia.no eller telefon 94092188.

Vi er fortsatt usikker på hvor lenge denne måten å ha skole på skal vare. Vi skal si fra med en gang vi vet mer.

Vi ønsker dere alle en ny god skoledag!

 

Publisert 15. mars som skolemelding

Informasjon om den spesielle skolesituasjonen

Kjære elever!

Dere vil snart høre fra kontaktlæreren deres om hva som skal skje fremover. Kanskje du allerede har hørt fra dem! Vi har laget planer, i første omgang til 26. mars, om hva dere skal jobbe med hjemme. Dere vil også få timeplan av kontaktlærer der dere får vite hvilke fag dere skal arbeide med når og hvilke lærer som er tilgjengelig for deg enten på telefon eller på nett. Kontaktlærere vil si fra til dere om hvordan dere skal kommunisere digitalt med lærerne. Kanskje dere vil bli kjent med noen nye verktøy for kommunikasjon! Det er viktig at en voksen hjemme sier fra til kontaktlæreren din hvis du ikke kan jobbe med fagene etter planen. En samleplan for alle klassene finner du på hjemmesiden vår:  https://frydenberg.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/info-om-corona/oversikt-hjemmeundervisning-uke-12-og-13.pdf  

Vi vet ikke hvor lenge skolen vil være stengt, men det vi vet er at vi vil åpne igjen etter hvert. Vi vet bare ikke når, for det viktigste nå er å bremse spredningen av koronaviruset slik at vi kan hjelpe de som blir syke. I Kina der først mange ble smittet, er mange nå friske igjen. Det viser at det som vi sammen gjør nå i Norge vil virke. Så snart vi vet mer om dette skal vi fortelle dere om det, men det vil nok gå uker og kanskje måneder før vi vet helt hva som skjer. Da må vi leve med situasjonen slik den er og lytte til hva de som leder landet og Helsevesenet sier. Noen tenker kanskje på vurderinger, karakterer og eksamen også. Det vi vet er at de som bestemmer, Utdanningsdirektoratet, nå tenker at alle 10. trinnselever skal få vitnemål før sommeren. Det som gjelder eksamen i år vil de komme tilbake til. Dette kan du lese mer om her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Hva kan ungdommer gjøre?

Det er de voksne som har ansvaret for å jobbe med sykdommer. Det er på sykehus at de som blir alvorlig syke blir tatt vare på og derfor trenger ikke du å bekymre deg. Om din mamma eller pappa jobber på sykehus eller i helsevesenet, så skal du vite at de er godt forberedt om de skal behandle noen syke der de jobber. De som arbeider der vil være nøye med å beskytte seg. Det kan også hende at dine foreldre må arbeide selv om de ikke jobber på sykehus. Men,  nå er du sammen mange voksne med på å gjøre noe for at ikke viruset skal spre seg til andre. At du ikke går på skolen eller går på trening er med på å hindre at flere blir syke.

Disse ting kan du også gjøre:

Ta digital kontakt med venner og klassekamerater, være kreativ og lag digitale "storefri".

Du skal passe på så du ikke sprer rykter, at du forteller ting som ikke er sant eller deler noe fra nettet som du ikke vet er sant.

Du kan passe på så du ikke skremmer små barn (søsken).

Bruk ledig tid når du er hjemme som før og gjør hyggelige ting.

Snakk med voksne og be dem å forklare deg hva som skjer og hva som er nytt, om du tenker på sykdommen. En fast ‘snakketid’ hver dag kan være bra.

Tenker du på dette veldig mye så kan du høre med dine foreldre om de har gode råd for å tenke mindre på det. En god metode er å sette av en tid til å tenke på bekymringene dine (bekymringstid på f.eks. 10 minutter) og om de skulle dukke opp i tankene dine utenom bekymringstiden så kan du si til deg selv «Det utsetter jeg til bekymringstiden min». Gjør du dette hver gang vil det etter hvert skje automatisk.

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 har nå åpent alle dager hele døgnet. Vi vet at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når hverdagen blir endret.

Tipsene over er blant annet hentet fra denne artikkelen: https://krisepsykologi.no/hva-kan-vi-se-til-barn-om-coronavirus/#samtale-med-barn.

Husk!

Du kan ta kontakt med kontaktlæreren din hvis du trenger det

Du kan også ta kontakt med:

Sosiallærer Marius Rekstad Telefon: 90162956 epost: marius.rekstad@ude.oslo.kommune.no snap: FRY-sosial

Miljøarbeider Mowafak Al-Robai Telefon: 41480868 epost: mowafak.al.robi.jafar@bga.oslo.kommune.no

Assisterende rektor Trine Sømo Solberg Telefon: 900 69 168 epost: trine.somo.solberg@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder Alexander Westheim Telefon: 48279942 epost: alexander.westheim@ude.oslo.kommune.no

Rektor Anders Gjengedal Telefon: 47621155 epost: anders.gjengedal@ude.oslo.kommune.no

 

Publisert 14. mars

Informasjon om koronaviruset på andre språk

I egen dokumentliste nederst på denne siden kan du finne informasjon om koronaviruset på polsk, arabisk, engelsk, spansk, tyrkisk og urdu.

 

Publisert 13. mars

Praktisk informasjon, stengt skole

Skolen er stengt til 26. mars, men sentralbordet og elevtjenesten kan kontaktes. Sosialrådgiver Marius og miljøarbeider Mowafak holder åpent på nett!

Ta kontakt per telefon, tekstmelding, e-post eller skolemelding om du trenger hjelp eller noen å snakke med. Skriv gjerne navn og klasse om du ønsker å kontakte oss på tekstmelding, så vi vet hvem vi snakker med.

Sosial-pedagogisk rådgiver Marius kan også kontaktes på Snapchat. Søk opp brukernavnet: FRY-sosial

 

Sentralbord åpent kl 09.00-15.00 23 46 85 00 

 

Sosial-pedagogisk rådgiver

Marius Rekstad

Telefon: 90162956

E-post: marius.rekstad@ude.oslo.kommune.no

 

Miljøarbeider

Mowafak Al-Robai

Telefon: 41480868

E-post: mowafak.al.robi.jafar@bga.oslo.kommune.no

 

 

Publisert 13. mars

Informasjon om hjemmeundervisning

Torsdag 12. mars ble det bestemt at alle skoler i Norge stenger fra og med fredag 13. mars. Stengingen gjelder til 26. mars eller til ny beskjed kommer. Frydenberg skole vil i perioden skolen er stengt legge til rette for hjemmeundervisning for elevene.

Skolen vil opprettholde undervisning for alle elevene ved skolen. Elevene vil ha to læringsøkter hver dag. En økt fra klokken 9 til 11 og en økt fra klokken 12 til 14. I tillegg oppfordrer vi elevene til å være i fysisk aktivitet en halv time per dag. Her finner du oversikt over trinn, klasser og lærere i uke 12 og 13.

Før elevene forlot skolen torsdag 12. mars fikk de informasjon om mulighet for å låne skole-PC til hjemmearbeid. Elevene vil via digitale plattformer (Onenote, itslearning, skolemelding med mer) få forelesninger, opplegg og muligheten til å kommunisere med lærerne. Det forventes at elevene aktivt følger med og er tilstede digitalt i tidsrommene 9-11 og 12-14. Det vil føres fravær på vanlig måte, og det er viktig at man melder fra på vanlig måte ved eventuell smitte av korona-viruset, karantene som følge av dette eller annen sykdom som gjør at elevene ikke kan delta i den digitale undervisningen.

Når det gjelder kommunikasjon mellom skolen, elevene og hjemmene vil denne foregå både digitalt og per telefon. Lærerne og miljøarbeider vil ta kontakt per telefon med elevene og foresatte i perioden skolen er stengt. Per 12. mars har vi utfordringer med bruk av skolemelding og skolesms grunnet stor pågang på tjenestene. Erfaringsmessig kan det ta flere timer før meldinger sendt fra skolen når mottakere.

Har du noen spørsmål angående stengingen av skolen eller hjemmeundervisningen er det bare å ta kontakt med skolen. Grunnet pågangen på skolemelding anbefaler vi å ta kontakt enten via epost eller telefon

 

Publisert 13. mars

Skolene i Oslo stengt

Følgende informasjon ble lagt ut av Oslo kommune sentralt 12. mars 2020: Oslo kommune har i dag besluttet å stenge en rekke av sine tjenester og pålegge alle medarbeidere som ikke har en samfunnskritisk rolle hjemmekontor. Samtidig skjerpes forbudet mot arrangementer i Oslo.

Alle grunnskoler og barnehager i Norge stenges for å hindre spredning av coronaviruset.  Dette gjelder også Frydenberg skole.

Foreløpig holder skolene stengt i 14 dager til 26. mars.

Vi forstår at dette kan skape utfordringer for mange.

Vi lager planer for undervisning hjemme. Utdanningsetaten har laget en veiledning for hvordan skolene kan legge til rette for at elevene får opplæring hjemmefra. Elevene og foresatte vil få beskjed av oss om hvordan vi vil legge opp dette. Vi håper alt er på plass mandag 16. mars.

Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp.

Vi vet ikke nå hvor lenge skolene vil holde stengt, og eller hvordan eksamensperioden vil bli.

Utdanningsdirektoratet uttaler i denne artikkelen at alle elever vil få vitnemål etter 10. trinn og at de vil komme tilbake til spørsmål vedrørende sluttvurdering. Vi vil informere dere underveis og så snart vi har ny informasjon.

Oppdatert informasjon og råd til befolkningen finner du på:
Oslo kommunes nettsider
helsenorge.no
fhi.no

Kontaktinformasjon

Sosiallærer Marius Rekstad Telefon: 90162956 epost: marius.rekstad@ude.oslo.kommune.no

snap: FRY-sosial

Miljøarbeider Mowafak Al-Robai Telefon: 41480868 epost: mowafak.al.robi.jafar@bga.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Anna Elofsson Telefon: 90181879 epost: anna-lisa.elofsson@bga.oslo.kommune.no

Assisterende rektor Trine Sømo Solberg Telefon: 900 69 168 epost: trine.somo.solberg@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder Alexander Westheim Telefon: 48279942 epost: alexander.westheim@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder Randi Margrethe Høgh epost: randi.margrethe.hogh@ude.oslo.kommune.no

Rektor Anders Gjengedal Telefon: 47621155 epost: anders.gjengedal@ude.oslo.kommune.no