Ung i Oslo

Ung i Oslo

Ung i Oslo

Mer enn 35.000 elever på ungdoms- og videregående skoler i hele Oslo inviteres til å være med i spørreundersøkelsen Ung i Oslo 2018. Målet er å få et oppdatert bilde av hvordan det er å være ungdom i Oslo.

Forskningsinstituttet NOVA har sammen med Oslo kommune gjennomført spørreundersøkelser blant ungdom i Oslo siden midten av 1990-tallet. I 2018 skal undersøkelsen gjentas, og resultatene vil gi de som jobber i kommunen og i bydelene kunnskap som kan gjøre byen enda bedre å bo i.

Hva handler spørsmålene om?

Ungdommene vil blant annet bli spurt om hvordan de har det på skolen, i nærmiljøet, med vennene sine og hjemme. Andre temaer er fritid, bruk av sosiale medier, kosthold og helse.

Ungdommene blir også spurt om de har blitt utsatt for mobbing, seksuell trakassering eller vold, og om egne erfaringer med rusmidler og kriminalitet. Videre blir familiebakgrunn og hvor i byen ungdommene bor kartlagt.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Det er satt av én skoletime til undersøkelsen, som gjennomføres før vinterferien på de aller fleste ungdomsskolene og videregående skolene i Oslo.

Elevene vil få utlevert en tilfeldig engangskode, som brukes for å logge seg inn i det nettbaserte spørreskjemaet. Det er frivillig å delta. Elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og de kan trekke seg underveis. Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av forskere tilknyttet undersøkelsen og medarbeidere i Rambøll, som tilrettelegger for den elektroniske undersøkelsen.

For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det viktig at så mange elever som mulig deltar. Foresatte som ikke ønsker at barnet deres (under 18 år) skal delta på undersøkelsen bes gi beskjed til elevens kontaktlærer innen 18. januar 2018.

Foresatte som ønsker å se hele spørreskjemaet kan henvende seg til NOVA.

Mer informasjon om Ung i Oslo 2018

Det finnes mer informasjon på nettsiden www.hioa.no/ungioslo2018. Send gjerne en mail til ungioslo@hioa.no hvis du har spørsmål.