Hovedseksjon

Forsering og hospitering

Frydenberg samarbeider med Foss videregående skole om å tilby forsering i matematikk eller engelsk. Tilbudet gjelder for elever på 10. trinn som har utpreget gode ferdigheter i og spesiell interesse for matematikk eller engelsk, og som ønsker ekstra utfordringer. Elever som ønsker å delta må kunne nyttiggjøre seg opplæring på videregående skoles nivå og ha faglige forutsetninger for å følge et forsert løp. Kontaktperson for samarbeidet er årdgiver Beret Vorren.

 

Siste halvår av 7. trinn får spesielt motiverte elever ved Refstad og Sinsen tilbud om å hospitere ukentlig her på skolen noen timer hver uke etter nyttår i matematikk.