Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

 

Ledelse og administrasjon

Rektor

Anders Hole Gjengedal

 Tlf: 90 40 27 30

Assisterende rektor (ansvar 8. trinn)

Trine Sømo Solberg

Tlf: 90 06 91 68

Avdelingsleder (ansvar 9. trinn)

Alexander Westheim

Tlf: 90 11 52 01

Avdelingsleder (ansvar 10.trinn)

Randi Margrethe Høgh

Tlf: 90 12 85 01

Sosialpedagogisk rådgiver

Marius Rekstad

Tlf: 90 16 29 56

Sosialpedagogisk rådgiver

Julie Løwehr Tronstad

Tlf: 91 16 29 56

Utdanning- og yrkesrådgiver

Beret Mørked Vorren

Tlf: 90 16 47 08

Kontorleder

 Martine Finne

Tlf: 48 25 01 62

Sekretær

Hilde Løkken

Tlf: 23 46 85 00

Torget på skolen