Hovedseksjon

Drømmeskole

Drømmeskole

Vi har elevmentorer på 10. trinn som fungerer som faddere for 8.trinn og som også skal jobbe for bedre inkludering og trivsel for alle elevene på skolen. Elevmentorene samarbeider med lærere, rådgiverne og ledelsen. Alle voksne og elever er ansvarlige for at Frydenberg skal være en Drømmeskole!

Drømmeskolen er en skoleomfattende modell for å jobbe med det psykososiale læringsmiljøet i ungdomsskole og videregående opplæring ut i fra et helsefremmende perspektiv. Målet er å utvikle en skole hvor elevene blir sett og får brukt ressursene sine i et læringsmiljø som fremmer god psykisk helse for den enkelte elev.

Drømmeskolen skal i tillegg bidra til å:

  • gi rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skolen
  • styrke skolens og den enkelte lærers kompetanse og mulighet til å fremme dette innenfor ordinære rammer i skolen
  • styrke elevenes tilhørighet, deltakelse, kompetanse og motivasjon

Lenke til organisasjonen Voksne for barn