Hovedseksjon

MOT

MOTlogo

Fra høsten 2020 kaller vi oss MOT-skole!

MOTs livsmestringskonsept består av tre enkle livsverdier som når inn til ungdoms hjerter - MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. MOT har fem skreddersydde program for skole og lokalsamfunn og entusiastiske MOT-coacher som når inn til ungdommene. Det mest unike er at ungdom bruker MOT på sin måte. MOTs erfaring er at ungdom liker å være selvbyggere dersom de får mulighet, veiledning og verktøy.

MOT ble startet i 1994 av de to olympiske skøyteløperne, Atle Vårvik og Johann Olav Koss.
Deres motivasjon var å forebygge sosiale samfunnsproblemer ved å implementere holdninger og atferd blant ungdom, slik at de ble bedre til å ta vare på hverandre og ta bevisste valg. De ønsket å styrke ungdoms livskvalitet, selvfølelse og mot, og gjøre dem bedre i stand til å ta egne valg, stå opp for egne verdier og ta vare på de som er utenfor og annerledes. De ønsket å bruke toppidrettsutøvere som et virkemiddel for å styrke trygge og inkluderende samfunn og oppvekstmiljø. Det var begynnelsen på MOT-konseptet. I dag blir MOTs livsmestringskonsept brukt av skoler og lokalsamfunn i fire verdensdeler.

DU kan lese mer om MOT her.