Driftstyret

Medlemmer av Driftsstyret er:

Linnea Myrakel Eriksen-Holmstedt(Elev), Najma Hussen Abdi Ali(Elev), Lena Nydahl (FAU), Pål Kirstian Moen(FAU), Siv Bjerkeli (Lærer), Per-Ivar Knutsen(Lærer), Terje Skaufjord (bydel), Kristina Brovold Liknes (bydel), Mariana Mikkelsen (bydel)

Sekretær: Anders Gjengedal

Driftsstyret har ffølgende møtetider 2019/2020:

Tirsdag 17. september

Tirsdag 12.11.2019 

Tirsdag 14.01.2020 

Tirsdag 03.03.2020

Tirsdag 09.06.2020

Alle møtene starter kl. 17.00.

Møtebok fra sist møte og saksliste for påfølgende møte sendes til medlemmer og vararepresentanter 1 uke før hvert møte.

Reglementet for Driftsstyrene i Oslo finner du her.