Driftsstyret

Medlemmer av Driftsstyret er:
Aisha Hussain(Elev)
Tharunya Kurusanth (Elev)
Heidi Dybesland(FAU)
Tone Anita Fairway (FAU, leder)
Siv Bjerkeli (Lærer)
Håvard Solberg Hofstad (Lærer)
Terje Skaufjord (bydel)
Kristina Brovold Liknes (bydel)
Mariana Mikkelsen (bydel)

Sekretær: Anders Gjengedal