Driftsstyret

Medlemmer av Driftsstyret er:

Sondre Gudmundsønn Wisløff (Elev), Milda Dahlstrøm (Elev), Lena Nydahl (FAU), Tone Rogstadkjernet (FAU), Siv Bjerkeli (Lærer), Per-Ivar Knutsen(Lærer), Terje Skaufjord (bydel), Kristina Brovold Liknes (bydel), Mariana Mikkelsen (bydel)

Sekretær: Anders Gjengedal

Driftsstyret har første møte skoleåret 201782019 tirsdag 11. september. Møteplan for skoleåret 2018/2019 er som følger: 11. september, 13. november, 15. januar, 5. mars, 11. juni. Møtene avholdes fra kl. 17-19.

Reglementet for Driftsstyrene i Oslo finner du her.