Hovedseksjon

Driftstyret

Medlemmer av Driftsstyret er:

Ellinor Marie Berg(elev), Eleni Taha Roof Roof(elev), Aslak Eiriksrud (FAU), Gunn Gallavara(FAU), Terje Ahmad Frostad (Lærer), Silje Therese Seierstad Sletholen(Lærer), Elisabeth Lindquist Nilsen(bydel), Carl Morten Amundsen (bydel), Mariana Mikkelsen (bydel)

Sekretær: Anders Gjengedal

Driftsstyret har følgende møtetider 2021/2022:

Tirsdag 31.08.2021

Tirsdag 09.11.2021 

Tirsdag 11.01.2022 

Tirsdag 01.03.2022

Tirsdag 07.06.2022

Alle møtene starter kl. 17.00.

Møtebok fra sist møte og saksliste for påfølgende møte sendes til medlemmer og vararepresentanter 1 uke før hvert møte. Innkallinger og møtebøker finner du på denne siden.

Reglementet for Driftsstyrene i Oslo finner du her.