Driftsstyret

Medlemmer av Driftsstyret er:

Aisha Hussain(Elev) Tharunya Kurusanth (Elev) Heidi Dybesland(FAU) Tone Anita Fairway (FAU, leder) Siv Bjerkeli (Lærer) Håvard Solberg Hofstad (Lærer) Terje Skaufjord (bydel) Kristina Brovold Liknes (bydel) Mariana Mikkelsen (bydel)

Sekretær: Anders Gjengedal

Driftsstyret har første møte skoleåret 2017/2018 tirsdag 5. september. Møteplan for skoleåret 2017/2018 er som følger: 5. september, 28. november, 16. januar, 6. mars, 12. juni. Møtene avholdes fra kl. 17-19.

 

 

 Reglementet for Driftsstyrene i Oslo finner du her.