Driftsstyret

Medlemmer av Driftsstyret er:

Faisal Sekabembe (Elev)
Tharunya Kurusanth (Elev)
Heidi Dybesland(FAU)
Tone Anita Fairway (FAU, leder)
Siv Bjerkeli (Lærer)
Håvard Solberg Hofstad (Lærer)
Terje Skaufjord (bydel)
Kristina Brovold Liknes (bydel)
Mariana Mikkelsen (bydel)

Sekretær:
Anders Gjengedal