Hovedseksjon

Foreldreundersøkelsen 2019

foreldreundersøkelsen

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyest skår.

Dette mener foreldrene på Frydenberg– Resultatrapport

Skolen har fulgt opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.

Om Foreldreundersøkelsen 2019

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2019 for foresatte med skolebarn under 18 år. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

 

Om Foreldreundersøkelsen

  • En nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
  • For foresatte med skolebarn under 18 år.
  • Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 fikk SMS og e-post med invitasjon til å delta.
  • Undersøkelsen ble sendt til kun én foresatt per barn