FAU og klassekontakter

FAU består skoleåret 2016/2017 av:

Navn

Klasse

Tor Lygre Jensen

8A

Tone Lise Sørensen

8B

Bill Strand

8C

Alexandra Stojkovic

8D

                   
   

Tone Rogstadkjærnet

   
 

 

8E

Heidi Dybesland

 

8F

Jason Anders Bockman

9A

Christine Hafskjold,   leder

9B

                   
   

Barbro Fjellet Figved    

   
 

 

9C

Nina Jøranson

9D

Marit Karlsen

9E

Georg Enderlé

9F

Liv Sandvik

10A

Bente Golombek Fjell

10B

Neena Jadav

10C

Andre Seielstad

10D

 

Klassekontakter består skoleåret 2016/2017 av:

Navn

Klasse

Torgeir Granum

8a

Andre Erdahl

8b

Aina   Foss-Indrehus

8c

Kristin Grøntoft

8d

Steinar L'abée-Lund

8e

Elisabeth   Møyland

8f

Vibeke Dahle-Hansen

8f

Nora Standal

9a

Ina Hørnes

9b

Sissel Drage

9c

Cathrine   Reitan

9d

Solveig Wedøe

9e

Amber Iqbal   Khan

9f

Mona Næss

10a

Mette Wam

10b

Gunnhild Straume Rønnestad

10b

Kjell Helgesen

10c

Eli Østby

10d

Linn Buer

10d

FUG - Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Les mer her: http://www.fug.no/

Drawing of a city

KFU - Kommunale foreldre utvalg

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

•Arbeide med saker av felles interesse i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing

•Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs 

•Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen

•Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere

•Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Les mer her:  http://oslokfu.no/

 

Drawing of a city