FAU og klassekontakter

FAU består skoleåret 2017/2018 av:

8A

Lena Nydahl

8B

Tormod Kristiansen

8C

Aisha Mohamed Aden

8D

Karen Sagen Mosvold

8E

Gunnhild Straume Rønnestad

8F

Helle Maria Solberg

9A

Kristine Rekdal

9B

Ayla Sari Gültekin

9C

Simon Stranger

9D

Dag Andre Nymoen

9E

Tone Rogstadkjærnet

9F

Per-Arne Hellarvik

10A

 Jason Anders Bockman

10B

 Christine Hafskjold (leder)

10C

 Arvin Patel

10D

 Nina Jøranson

10E

 Anja Skagmo

10F

 Ole Christian Rønningen

 

Klassekontakter består skoleåret 2017/2018 av:

8A

Geir Nøstdahl, Linda Langli

8B

Velimir Luketic, Kari Sjøhelle Jevne

8C

Charlotte Hvalby

8D

Kevin Kereshen Gonaseelan

8E

Kristin Frisch Moe

8F

Drew Jude Eakin

9A

Siri Kvarekvål

9B

Andrè Erdahl

9C

Torunn Merete Tusj

9D

Kristin Grøntoft

9E

Lars Hognerud

9F

Stein Hansen, Muhlise Sari

10A

 Fraank Geers

10B

 Ina Hørnes

10C

 

10D

 Kari Rigstad

10E

 Anne Barstad

10F

 Elisabeth Johnsen

FUG - Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Les mer her: http://www.fug.no/

Drawing of a city

KFU - Kommunale foreldre utvalg

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

•Arbeide med saker av felles interesse i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing

•Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs 

•Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen

•Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere

•Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Les mer her:  http://oslokfu.no/

 

Drawing of a city