FAU

FAU består skoleåret 2018/2019 av:

8A

Vibecke Rolland

8B

Mari Austigard (leder)

8C

Elisabeth Lindqvist Nilsen

8D

Pål Moen

8E

Anja Skagmo

8F

Barbara Terjesen

9A

Ebba Christina Moi

9B

Lorraine Rodriguez

9C

Aisha Mohamed Aden

9D

Einar Oddvin Bergem

9E

Theresa Ridar

9F

Helle Solberg

10A

 Kristine Rekdal

10B

 ikke valgt

10C

 Hege Marie Kleven-Fredriksen

10D

 Dag Andre Nymoen

10E

 Tone Rogstadkjernet

10F

 ikke valgt

 

Klassekontakter består skoleåret 2017/2018 av:

8A

Geir Nøstdahl, Linda Langli

8B

Velimir Luketic, Kari Sjøhelle Jevne

8C

Charlotte Hvalby

8D

Kevin Kereshen Gonaseelan

8E

Kristin Frisch Moe

8F

Drew Jude Eakin

9A

Siri Kvarekvål

9B

Andrè Erdahl

9C

Torunn Merete Tusj

9D

Kristin Grøntoft

9E

Lars Hognerud

9F

Stein Hansen, Muhlise Sari

10A

 Fraank Geers

10B

 Ina Hørnes

10C

 

10D

 Kari Rigstad

10E

 Anne Barstad

10F

 Elisabeth Johnsen

FUG - Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Les mer her: https://www.fug.no/

KFU - Kommunale foreldre utvalg

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

•Arbeide med saker av felles interesse i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing

•Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs 

•Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen

•Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere

•Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Les mer her:  https://oslokfu.no/