Hovedseksjon

FAU

FAU består skoleåret 2021/2022 av:

Klasse FAU-representant Epost
8A Tobias K. Torrissen, nestleder tobiast[at]gmail.com
8B Hung Huynh familien.phan.huynh[at]gmail.com
8C Elke De Brabandere elke.de.brabandere[at]gmail.com
8D Elisabeth Amundsen Sand                                           elisabeth[at]amundsen.be
8E Tone Dyrhaug, Skolemiljøutvalg tone.dyrhaug[at]yahoo.no
8F Gro Bjørnerud Rønning, leder gro.ronning[at]osloskolen.no
9A Gunnhild Rønnestad, Skolemiljøutvalg gunnhi0310[at]osloskolen.no
9B Andreas Heim andreas[at]heim.no
9C Inge Asgeir Alme, natteravnkoordinator ingealme[at]gmail.com
9D Sonja Holterman, koordinator turmidler sh[at]utdanningsnytt.no
9E Hanne Opsahl Austad  . hanne.opsahl[at]gmail.com
9F Kari Janne Ringstad karijanneri[at]hotmail.com
10A Karen Sagen Mosvold kasamo[at]gmail.com
10B Aslak Matre Eriksrud, Driftsstyret aslak.eriksrud[at]tv2.no
10C Trine Langfjell Kibsgaard  t_langfjell[at]hotmail.com
10D Gunn Gallavara, Driftsstyret og
Anne Luise Ribeiro
gunn.gallavara1[at]gmail.com,
anneluise_ribeiro[at]hotmail.com
10E Elisabeth Frantzen Holte beth.fh72[at]gmail.com
10F Nedeljka Nikolic nedeljka.nikolic[at]negotia.no

Klassekontakter består skoleåret 2021/2022 av:

Klasse Klassekontakt epost
8A Nina Nyheim Østeby og Kristin Bjerkeland nina.kristin.nyheim.osteby[at]dnb.no;
kristin.bjerkeland[at]gmail.com
8B    
8C Trude Buanes og Helena Elisabeth Bjørkedal t.buanes[at]me.com;
helena.bjorkedal[at]gmail.com
8D Anette Stølsdokken Østern anoea017[at]osloskolen.no
8E Trude Steinum   steinumt[at]gmail.com
8F Mona Næss   mona[at]kunstverket.no
9A Lise Borgen Carlson lbcarlso[at]gmail.com
9B Nadia Besem Mohammed nadia_mohammad85[at]hotmail.com
9C Simone Eriksrud simosch[at]me.com
9D Bjørg Sjøblom b.sjoblom[at]hotmail.com
9E    
9F Lars Johan L'abee-Lund lars[at]sideshore.no
10A Guro Vanebo  gurovanebo[at]hotmail.com
10B Cathrine Reitan cathrine-12345[at]hotmail.com
10C Nina Kjærvoll ninakjaervoll[at]hotmail.com
10D Anne Vaalund anne.vaalund[at]khm.uio.no
10E Øyvind Marcussen  oyvind.marcussen[at]gmail.com
10F Hanne Kreutz-Hansen hanneh[at]vg.no

Referater

Referater fra FAU du på Portalen(krever innlogging oppe til høyre på hjemmesiden). Referatene sendes ogsp som skolemelding til alle foresatte.

https://portal.skoleplattform.no/infosider/frydenberg-skole/infosider-for-foresatte/fau/

FUG - Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Les mer her: https://www.fug.no/

Referater fra FAU finner du i Portalen(krever innlogging)

KFU - Kommunale foreldre utvalg

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

•Arbeide med saker av felles interesse i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing

•Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs 

•Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen

•Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere

•Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Les mer her:  https://oslokfu.no/