FAU

FAU består skoleåret 2019/2020 av:

 

FAU

epost

8A

Karen Sagen Mosvold

kasamo(a)gmail.com

8B

Marie Nordenborg

marie.nordenborg(a)gmail.com

8C

Anne Vaalund

anne.vaalund(a)muv.uio.no

8D

Tore Myhre

tore.myhre(a)nho.no

Vara

 

ninakjaervoll(a)hotmail.com;gunn.gallavara1(a)gmail.com

8E

Ragnhild Angell Holst

ragnhildholst(a)gmail.com

8F

Eva Charlotte Ehrensvärd

lottaeh(a)fastmail.fm

9A

 

 

9B

Mari Sand Austigard(leder)

mari(a)mycoteam.no

9C

Anette Oldenborg

annette(a)oldenborg.info

Vara

Ingeborg Arvola

inge-arv(a)online.no

9D

Pål Kristian Moen

pal.moen(a)statkraft.com

9E

Steinar Engedahl Rossing

steinarrossing(a)gmail.com

9F

Franciscus Johannes Geers 

fjgeers(a)gmail.com;olabra(a)yahoo.com

10A

Ebba Moi

mail(a)ebbamoi.com

 

 

 

10B

Lorraine Wedlog

whitepearlnorway(a)gmail.com

Vara

 

 

10C

Aish Aden

aishaaden1(a)hotmail.co.uk

10D

Hans Petter Ramsdal

hansern1206(@)icloud.com

10E

Aslak Matre Eiriksrud

Aslak.Eriksrud(a)tv2.no

10F

Helle Solberg

helle.solberg(a)osloskolen.no

Klassekontakter består skoleåret 2019/2020 av:

 

Klassekontakt

Klassekontakt

8A

Kristin Moe

moe_kristin(a)yahoo.no;

8B

Therese Reithaug Ridar og Marian Seiergren

therese(a)vg.no;marianseiergren(a)hotmail.com;

8C

Eline Lønnå og Elin Ruhlin Gjuvsland

eline.lonna(a)gmail.com;ruhlin(a)gmail.com;

8D

Nina Kjærvoll og Gunn Gallavara

ninakjaervoll(a)hotmail.com;gunn.gallavara1(a)gmail.com;

Vara

 

 

8E

Vivian Haugstøyl, Monica Frisvold 

vivian.haugstoyl(a)online.no;monica.frisvold(a)apotek1.no

8F

Jørgen Sundblad Hvalby og Aida Kreso

jorgen(a)hsbc.no;aida.kreso(a)hel.oslo.kommune.no;

9A

 

 

9B

Kristin Margrethe Bjerkeland

kristin.bjerkeland(a)gmail.com;

9C

Niga Ameen

niga.68(a)hotmail.com;

Vara

Helge Kolstad

 

9D

Ingrid Marie Cecilia Fröslin  og Kjell Helgesen

froslin(a)gmail.com;kjellgesen(a)hotmail.com;

9E

Kjersti Lerdalen og Torild Stilmo

kjelerda(a)online.no;torhildstimo(a)gmail.com;

9F

Monica Blihovde

monicablihovde2311(a)gmail.com;

 

 

FUG - Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Les mer her: https://www.fug.no/

KFU - Kommunale foreldre utvalg

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

•Arbeide med saker av felles interesse i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing

•Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs 

•Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen

•Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere

•Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Les mer her:  https://oslokfu.no/