FAU

FAU består skoleåret 2019/2020 av:

8A

Karen Sagen Mosvold

8B

Marie Nordenborg

8C

Anne Vaalund

8D

Tore Myhre

8E

Ragnhild Angell Holst

8F

Eva Charlotte Ehrensvärd

9A

 

9B

Mari Sand Austigard

9C

Anette Oldenborg

Vara

Ingeborg Arvola

9D

Pål Kristian Moen

9E

Steinar Engedahl Rossing

9F

Franciscus Johannes Geers 

10A

Ebba Moi

10B

Lorraine Wedlog

10C

Aish Aden

10D

Einar Oddvin Bergem

10E

Aslak Matre Eiriksrud

10F         

Helle Solberg

 

Klassekontakter består skoleåret 2019/2020 av:

8A

Kristin Moe

8B

Therese Reithaug Ridar og Marian Seiergren

8C

Eline Lønnå og Elin Ruhlin Gjuvsland

8D

Nina Kjærvoll og Gunn Gallavara

8E

Trine Erdahl

8F

Jørgen Sundblad Hvalby og Aida Kreso

9A

 

9B

Kristin Margrethe Bjerkeland

9C

Niga Ameen

9D

Ingrid Marie Cecilia Fröslin  og Kjell Helgesen

9E

Kjersti Lerdalen og Torild Stilmo

9F

Monica Blihovde

 

FUG - Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Les mer her: https://www.fug.no/

KFU - Kommunale foreldre utvalg

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

•Arbeide med saker av felles interesse i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing

•Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs 

•Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen

•Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere

•Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Les mer her:  https://oslokfu.no/