Eksamen og standpunkt

Inntak videregående skole vil i år gjøres kun med standpunktkarakterer. Her er informasjon fra Utdanningdirektoratet om avlysning av eksamen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

 

Stanpunktkarakterer føres på vitnemålet elevene mottar etter 10. trinn. Det er disse karakterene elevene søker med til sitt videregående studieløp. På karakterene som føres på vitnemålet er det klagerett. Les mer ved å følge lenke i menyen til høyre.