Hovedseksjon

Eksamen og standpunkt

Inntak videregående skole vil gjøres med å regne ut et gjennomsnitt av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.  

Stanpunktkarakterer og eksamenskarakterer føres på vitnemålet elevene mottar etter 10. trinn. Det er disse karakterene elevene søker med til sitt videregående studieløp. På karakterene som føres på vitnemålet er det klagerett. Les mer ved å følge lenke i menyen til høyre.