Hovedseksjon

Valgfag

Valgfaget kom som et av tiltakene etter Stortingsmeldingen "Motivasjon-Mestring-Muligheter" om ungdomstrinnet. 

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år.

Karakter fra siste år med samme fag gjelder.

Ved slutten av ungdomstrinnet kan elevene ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer.

Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående skole.

Alle fagene i lenken til høyre tilbys ikke på alle trinn. Egen informasjon om valg på hvert trinn gis til elevene.