Skolemiljøutvalg

Smu for skoleåret 2017/2018 består av:

 

Irja Storvik Simonsen (elev)

Omar Khan (elev

Gro Standnes (politisk)

Tone Anita Fairway(foresatt)

Kristin Grøntoft(foresatt)                         

Silje Therese Seierstad Sletholen(ansatt)

Siv Klever (avdelingsleder) 

Anders Gjengedal(rektor)        

 

SMU har møter 5. september, 28. november, 16. januar, 6. mars, 12. juni. Møtene avkoldes kl. 16.00.