Skolemiljøutvalg

Smu for skoleåret 2016/2017 består av:

 

Irja Storvik Simonsen (elev)

Omar Khan (elev

Gro Standnes (politisk)

Tone Anita Fairway(foresatt)

Kristin Grøntoft(foresatt)                         

Silje Therese Seierstad Sletholen(ansatt)

Siv Klever (avdelingsleder) 

Anders Gjengedal(rektor)