Skolemiljøutvalg

Smu for skoleåret 2015/2016 består av:

Magnus Knarvik Hørnes (elev)
Emilie Akosua Fjeldstad (elev)             
Silje Sletholen (ansatt)                                   
Gro Standnes (kommunal)                                     
Tone Anita  Fairway   (foresatt)   
Barbro Figved (foresatt)    
Cathrine Mortensen(Avd.leder)