Skolemiljøutvalg

Smu for skoleåret 2018/2019 består av:

Vivvi Hoang Pham, (elev)

Linus Johan Høven(elev)

Gro Standnes (politisk)

Helle Solberg(foresatt)

Lorraine Wedlog(foresatt)                         

Erlend Markussen (ansatt)

Alexander Westheim (avdelingsleder) 

Anders Gjengedal(rektor)        

 

SMU har første møte 3. september kl. 16.00.