Skolemiljøutvalg

Smu for skoleåret 2018/2019 består av:

Vivvi Hoang Pham, (elev)

Linus Johan Høven(elev)

Gro Standnes (politisk)

Helle Solberg(foresatt)

Kristin Grøntoft(foresatt)                         

Ikke klar (ansatt)

Alexander Westheim (avdelingsleder) 

Anders Gjengedal(rektor)        

 

SMU har møter 11. september, 13. november, 15. januar, 5. mars, 11. juni. Møtene avkoldes kl. 16.00.