Skolemiljøutvalg

I denne veilederen kan du sette deg inn i flere deataljer om Skolemiljøtuvelg.

 

Smu for skoleåret 2019/2020 består av:

Rio Palmgren Nilsen(elev)

Linus Johan Høven(elev)

Gro Standnes (politisk)

Helle Solberg(foresatt)

Lorraine Wedlog(foresatt)                         

Erlend Markussen (ansatt)

Alexander Westheim (avdelingsleder) 

Anders Gjengedal(rektor)        

 

SMU har møter: 

Tirsdag 17.09.2019

Tirsdag 12.11.2019  

Tirsdag 14.01.2020  

Tirsdag 03.03.202

Tirsdag 09.06.2020