Hovedseksjon

Skolemiljøutvalg

I denne veilederen kan du sette deg inn i flere detaljer om Skolemiljøtuvalget.

SMU for skoleåret 2021/2022 består av:

Susanne Skeide (elev)
Iben Olivia L'abée-Lund (elev)

Lene Furuli (politisk)

Tone Dyrhaug (foresatt)               

Gunnhild Strømme Rønnestad (foresatt) 

Beret Mørkved Vorren (ansatt)

Marius Rekstad (ansatt, i permisjon)

Randi Høgh (avdelingsleder) 

 

SMU har møter: 

Tirsdag 31.08.2021

Tirsdag 09.11.2021  

Tirsdag 11.01.2022  

Tirsdag 01.03.2022

Tirsdag 07.06.2022 

 

Alle møter starter kl. 16.00