Hovedseksjon

Veileder for samarbeid hjem-skole

Veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS. Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.