Hovedseksjon

Mobilfri skole

Skolen er en mobilfri skole. 

Hvis elever har med mobiltelefon på skolen skal den i timene ikke høres eller sees.

Ved brudd kan lærer inndra telefonen for resten av timen. Andre tiltak som samtale med eleven og foresatte skal være prøvd først. Ved gjentatt brudd kan skolen inndra mobilen for resten av skoledagen.

Elever som ønsker det kan bruke "mobilhotell" i undervisningsrommene. Mobilhotell er en frivillig ordning, skolen kan ikke ta økonomisk ansvar for enhetene.