Hovedseksjon

Kantine

Kantina

Pga Koronasituasjonen blir maten servert i kantina, men må spises ute i friminuttene.

 

Kantina vår er et samarbeid med Kompass & co og er:

•Arena for kvalifisering
•Arena for inkludering
•Samlingssted og sosial arena for ungdom
•Med på å sikre elevene og lærere god ernæring
•Fellesskapsarena, relasjonersarena og skaper inkludering
•Trygg, forebygger mobbing
•Identitetskapende
•læringsarena for elevene

 

Kantina bruker Kantinekortet for kontantfri betaling. Alle elever får utdelt kantinekort når de starter på skolen.

Mistet kantinekort

Når kort er mistet/ødelagt kan nytt fås ved henvendelse i skolens respesjon.

Eleven får oppgitt nummer på nytt kantinekort.(Lurt å få eleven til å knipse bilde av nummeret med mobil el liknende). Kortet merkes med navn, klasse og leveres til kantina. Eleven tar med kortnummeret hjem, får registrert kortet på seg og får sperret gammelt kort. Eleven/foresatte må gi Kantinekortet beskjed om å overføre penger fra gammelt til nytt kort.

Eleven tar kontakt med kantina på skolen når kortet er registrert. Kantina trekker 40,- fra kortet og leverer det til eleven.