Søknad om skoleplass

Hvordan søke skoleplass

Frydenberg behandler søknader om skolebytter etter regler i kommunen.

Se søknadsskjema om skoleplass  og relevante lenker i menyene til høyre.

Utfylt søknad sendes til

 

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Frydenberg skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo