Vår profil

Frydenberg skole

Skolen ligger på Løren i Oslo. Området preges av mye nybygging av boliger og var tidligere preget av industri. Skolebygget er et teglsteinsbygg som tidligere har vært brukt som industrilokale og har en spennende historie. 

Skolens visjon er "Vekst for fremtiden". Frydenberg skole skal være en inkluderende og framtidsrettet skole med sterkt fokus på realfag, grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, vurderingsarbeid og klasseledelse.