Hovedseksjon

Vår profil

Frydenberg skole

Skolen er en seksparallell ungdomsskole som ligger i bydel Grünerløkka. Skolen er lokalisert i de historiske fabrikklokalene til Per Kure AS fra 1935. Skolebygget framstår som moderne og legger til rette for skolens visjon som er Vekst for fremtiden! Skolen ble offisielt åpnet i 29. februar 2012. Vi får hovedsakelig elever fra Sinsen og Refstad skole.

Skolen satser på lesing og vurdering for læring. Frydenbergs elever deltar på OD-dagen. Skolen har egen elevmentorordnig som del av at vi er en Drømmeskole. Vi var del av skoleområdet Trygge og varme undomsskoler. Trygt, varmt og inkluderende skolemiljø, økt motivasjon, redusert mobbing, økt tilstedeværelse, bedre tilbakemeldinger i fag og å øke grunnskolepoeng er noe vi arbeider med hver dag. 

Skolen er orientert mot omverden og har  samarbeid med bydel Grünerløkka.  Samarbeidet omfatter tilstedeværelse fra Gateteamet for å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for våre elever, deltakelse i ukentlige møter og inkluderende skolestart for nye elever og foresatte.

Frydenberg skole samarbeider også med Ungt entreprenørskap, Kompass &co og Opprop Tveten!