Hovedseksjon

Skolens historie

Sitat om bygget fra foredrag av Dag K. Andreassen

Frydenberg er en ny ungdomsskole som ligger i bydel Grünerløkka og er bygget i de tidligere fabrikklokalene til Per Kure AS som ble oppført i 1935. Skolen åpnet i august 2011. Ronny Trogstad var rektor fra 2011-2015. Nå er Anders Hole Gjengedal rektor. 

Elevtallet er ca 510 fra høsten 2021 og vi er ca 60 ansatte.

Skolen er organisert i et spektakulært bygg som fremstår som moderne og brukervennlig.

Frydenberg får primært elever fra  Løren, Sinsen og Refstad skoler.

Skolen har deltatt i Comeniusprosjektet "Travel around Europe - let's go". Elever fra Frydenberg har besøkt skoler og lærere i Spania og Italia og vært vertskap for besøk i Oslo.

Skolen er en viktig ressurs for nærmiljøet og samarbeider i utstrakt grad med bydelen som sto for kantinedrift til 2019 og arrangementer på ettermiddags- og på kveldstid i skoleanlegget. Fra 2019 overtok Kompass &co drift av kantina.

For skoleåret 2017/2018 hadde skolen to sentrale satsinger. Det dreide  seg om å utvikle skolens kollektive vurderingskultur (VFL). Målet er at skolen utøver en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling. I tillegg vil skolen arbeide med elevenes arbeidsmiljø gjennom tiltakene Drømmeskole(tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen) og DEMBRA(demokratisk bevissthet mot rasisme og antisemittisme). 

Skolen ble i 2018 med i prosjektskoleområdet "Trygge og varme ungdomsskoler"(U22) sammen med 14 andre ungdomsskoler i Oslo. Området har som mål å skape et trygt, varmt og inkluderende skolemiljø, øke elevenes motivasjon for skole, redusert mobbing, øke elevnærværet, bedre tilbakemeldingene i fag og øke grunnskolepoeng ved innsøkning videregående opplæring. 

Sitatet i bildet øverst i saken ble vi kjent med under et foredag om historien til skolebygget av industrihistoriker Dag K. Andreassen, konservator på Norsk Teknisk Museum, på planleggingsdagen til lærerne valgdagen 9. september 2019. Du finner bildene fra foredaget her.