Skolens historie

Frydenberg er en ny ungdomsskole som ligger i bydel Grünerløkka og er bygget i de tidligere fabrikklokalene til Per Kure AS som ble oppført i 1935. Skolen åpnet i august 2011. Ronny Trogstad var rektor fra 2011-2015. Nå er Anders Gjengedal rektor. 

Elevtallet er ca 520 fra høsten 2017 og vi er 60 ansatte.

Skolen er organisert i et spektakulært bygg som fremstår som moderne og brukervennlig.

Frydenberg får elever fra Sinsen og Refstad skoler.

Skolen har deltatt i Comeniusprosjektet "Travel around Europe - let's go". Elever fra Frydenberg har besøkt skoler og lærere i Spania og Italia og vært vertskap for besøk i Oslo.

Skolen er en viktig ressurs for nærmiljøet og samarbeider i utstrakt grad med bydelen som sto for kantinedrift til 2019 og arrangementer på ettermiddags- og på kveldstid i skoleanlegget. Fra 2019 overtok Kompass &co drift av kantina.

For skoleåret 2017/2018 har skolen to sentrale satsinger. Det dreier seg om å utvikle skolens kollektive vurderingskultur (VFL). Målet er at skolen utøver en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling. I tillegg vil skolen arbeide med elevenes arbeidsmiljø gjennom tiltakene Drømmeskole(tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skolen) og DEMBRA(demokratisk bevissthet mot rasisme og antisemittisme). 

Skolen ble i 2018 med i prosjektskoleområdet "Trygge og varme ungdomsskoler"(U22) sammen med 14 andre ungdomsskoler i Oslo. Området har som mål å skape et trygt, varmt og inkluderende skolemiljø, øke elevenes motivasjon for skole, redusert mobbing, øke elevnærværet, bedre tilbakemeldingene i fag og øke grunnskolepoeng ved innsøkning videregående opplæring.